یه سلام مریخی به همه


از الان به بعد هم اطلاعاتی درباره ی مریخ می نویسم


اگاه در آسمان، جسم سرخرنگ و روشنی را می بینید که چون ستاره می درخشد

سالها مردم آن را مریخ نامیدند

مریخ، در افسانه های باستان، نام الهه جنگ است

سوسوی سرخرنگ این سیاره، برای مردم قدیم یادآور جنگ و خونریزی بود؛ از این رو آن را مریخ نامیدند


 13000 کیلومتر    3200 کیلومتر     7000 کیلومتر

  ___________________________________

 

         زمین                    ماه                    مریخ


چیزهایی که به مریخ تعلق دارند، "مریخی" نامیده می شوند


اگر با دوربین نجومی به مریخ نگاه کنیم، آن را روشنتر و بزرگتر می بینیم

آنگاه پی می بریم که مریخ نیز یک سیاره است

مریخ کره ای شبیه زمین، و کوچکتر از آن است

قطر زمین حدود 13,000 کلومتر است و قطر مریخ حدود 7,000 کیلومتر

قطر کره مریخ اندکی از نصف قطر کره زمین بیشتر است

زمین و مریخ،  همچون همه سیاره ها، مدام به دور خورشید می چرخند

مسیر گردش آنها، مدار نامیده می شود


                        تا قسمت بعدی خدانگهدار