سلام به همگی                                                                                        کلمه هیمالیا به معنی خانه برف ها

                                    است

                                     به راستی که این نام برای این قله

                                     ها ی یخی بسیار مناسب است

      

 بلند ترین رشته کوه دنیا کدام است؟


رشته کوه های هیمالیا در آسیا، بلند ترین رشته کوه های دنیا هستند

این رشته کوه ها به قدری بلندند که بام دنیا نام گرفته اند

در قله این رشته کوه ها برف و یخ هیچ وقت آب نمی شونددر زیر نام بلند ترین قله های هر قاره آمده است:

آسیا-قله ی اورست8848متر

آمریکای جنوبی-آکونکاگو69591متر

آمریکای شمالی-قله  مک کینلی6194 متر

آفریقا-قله کلیمانجارو5895متر

اروپا-قله البروس 5633 متر

قطب جنوب-رشته کوه وینسون ماسیف 5193 متر

استرالیا-قله کوسیوسکو 3230 متر

به بلند ترین قله های قاره ها هفت قله هم می گویند آیا کوه ها می توانند کوچک شوند؟کوه ها با گذشت زمان فرسایش می سابند

هر روز تکه هایی از صخره ها از کوه ها جدا می شوند و یخف برف و باران و جریان آب، آنها را با خود می برند

البته بعضی از کوه ها هم بر اثر فشار ها و جریان هایی که در اعماق زمین وجود دارد، به هم می چسبند و بزرمقله اورست، بلند ترین قله دنیاست؛ البته اگر

 فقط قسمتی از ان را که بالای سطح دریا

 قرار دارد، اندازه بگیریم

رشته کوه مانواکیا در هاوایی 1300 متر

 از اورست بلند تر است

اما بیش تر این کوه در زیر دریا قرار

 دارد و فقط 4200 متر از آن در

 بالای سطح آب است


هر چه از کوه بالاتر می رویم، هوا 

سردتر می شود                          

    اغلب جانوران کوهی پوششی ضخیم 

دارند که ان ها را گرم نگه می  

 دارد                                             

برای مثال می توان از لاما ها، 

بعضی از انواع بز ها و نوعی 

گاومیش به اسم یاک نام        

 برد                                             

 


          تا قسمت بعدی  خدا نگهدار